Đi học

Kỹ thuật trình bày văn bản

Email In PDF.

Với nhiều người, cách trình bày một văn bản tốt là một vấn đề hơi rắc rối. Bài viết sau mô tả một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kích thước 210 x 297 mm (khổ A4), sai số cho phép là 2 mm. 

Một mặt:
Cách mép trên trang giấy: 25 mm
Cách mép dưới trang giấy: 25 mm
Cách mép trái trang giấy: 35 mm
Cách mép phải trang giấy: 15 mm

Hai mặt:
Cách mép trên trang giấy: 25 mm
Cách mép dưới trang giấy: 25 mm
Cách mép trái trang giấy: 15 mm
Cách mép phải trang giấy: 35 mm

- Văn bản có nhiều trang thì từ trang thứ hai phải đánh số trang bằng chữ số La Mã cách mép trên trang giấy 10mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ (bát chữ). 

- Những văn bản có hai phụ lục trở lên thì phải ghi số thứ tự của phụ lục bằng chữ số La Mã.

- Khi dùng máy vi tính để chế bản văn bản thì nên vận dụng kiểu chữ và cỡ chữ theo mẫu số 3.

Để tham khảo và hiểu rõ hơn về các mẫu văn bản, xin xem thêm tại địa chỉ: http://thuvienluanvan.com/danhsach/mauvanban.php

(theo Internet)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: